Fakultná prezentácia | Aktualita

Fakultná prezentácia

Dovoľujeme si Vás pozvať na fakultnú prezentáciu Mgr. Mariany Ondrušovej, doktorandky 2. ročníka študijného programu aplikovaná informatika študijného odboru 9.2.9 aplikovaná informatika.

Prezentácia sa uskutoční dňa 1. júna 2018 o 8.00 hod. v zasadačke Dekanátu FRI, č. RA 101.

Názov témy: Validácia modelu červenej krvinky pre interakciu viskozity a bunky v kvapaline.

Bližšie informácie: tu