Fakultný výskumný grant 2018 | Aktualita

Fakultný výskumný grant 2018

Podľa Pravidiel prideľovania Fakultného výskumného grantu na rok 2018  je možné podať si do 28. februára 2018 žiadosť o Fakultný výskumný grant na rok 2018.

Zároveň je možné podať si do uvedeného termínu žiadosť o presun nevyčerpaných finančných prostriedkov z FVG 2017.

Pravidlá prideľovania FVG 2018