GRIFO 2016 | Aktualita

GRIFO 2016

Vo štvrtok 6.10.2016 sa v Tatranskej Lomnici konal 7. ročník stretnutia zástupcov fakúlt s informatickým zameraním z Českej republiky a Slovenskej republiky.

V rámci plenárneho zasadnutia sa rokovala na tieto témy:

 • akreditácia a s tým súvisiaca legislatíva,
 • nový zákon o vysokých školách v Českej republike,
 • priemyselný výskum a podpora podnikania študentov,
 • kódex spolupráce s priemyslom,
 • štátne skúšky
 • hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti

Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia týchto univerzít a fakúlt:

 • FRI UNIZA
 • FEI TUKE
 • FIIT STUBA
 • FIT ČVUT Praha
 • FEI VŠB-TU Ostrava
 • KIV ZČU Plzeň
 • FIT VUT Brno