Harmonogram volieb do študentskej časti akademického senátu FRI | Aktualita

Harmonogram volieb do študentskej časti akademického senátu FRI

Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si Vám zverejniť harmonogram volieb  do študentskej časti akademického senátu FRI.