Informácia k prihláškam na inžinierske štúdium akademický rok 2017/2018 | Aktualita

Informácia k prihláškam na inžinierske štúdium akademický rok 2017/2018

V priloženom dokumente nájdete potrebné informácie o podávaní prihlášok na inžinierske štúdium na akademický rok 2017/2018.

Prihlášky na inžinierske štúdium