Informačné stretnutie 3. ročník bakalári + 2. ročník inžinieri | Aktualita

Informačné stretnutie 3. ročník bakalári + 2. ročník inžinieri

Upozorňujeme študentov, že v mesiaci marec sa uskutočnia informačné stretnutia pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia + 2. ročníka inžinierskeho štúdia s garantom daného študijného programu,  týkajúce sa záverečných prác a priebehu štátnych skúšok.  Účasť je povinná pre všetkých študentov končiacich ročníkov!!! Podrobný rozpis stretnutí nájdete v priloženom dokumente.

Rozpis informačných stretnutí