Neúčasť novoprijatých študentov na slávnostnej imatrikulácii - oznam | Aktualita

Neúčasť novoprijatých študentov na slávnostnej imatrikulácii - oznam