Nové partnerstvá s podnikovou praxou | Aktualita

Nové partnerstvá s podnikovou praxou

V mesiaci jún naša fakulta uzatvorila nové partnerstvá so spoločnosťami IBM, AUTOCONT a ARTIN. Veríme, že naštartovaná spolupráca sa bude prehlbovať a našim zamestnancom i študentom prinesie nové príležitosti.