NOVINKA – Prístup do Informačného centra na kartu | Aktualita

NOVINKA – Prístup do Informačného centra na kartu

Vážení študenti, na základe Vašich požiadaviek Vám sprístupňujeme Informačné centrum na kartu. Vstupuje sa zadným vchodom (miestnosť RA003). Miestnosť bude otvorená v čase od 07:00 do 19:00 h. V prípade konania podujatí v IC bude na dverách oznam a miestnosť bude na daný čas uzamknutá. Veríme, že budete využívať túto možnosť čo najviac a toto tiché prostredie využijete na prípravu projektov, semestrálnych prác, či iných študijných úloh počas voľných blokov. Prístup do informačného centra na kartu majú taktiež aj všetci zamestnanci fakulty.