OZNAM PRE PRVÁKOV ING. ŠTÚDIA - Študentská pomocná vedecká sila na KMMOA | Aktualita

OZNAM PRE PRVÁKOV ING. ŠTÚDIA - Študentská pomocná vedecká sila na KMMOA


Hľadám študenta 1.r. so zameraním Informačné systémy, ktorý by mal záujem
o programátorské práce v rámci Inžinierského projektu
Modelovanie a riešenie kombinovaných umiestňovacích a distribučných úloh
ako Študentská pomocná vedecká sila na KMMOA na tému:

Optimalizácia spotreby palivového plynu kompresorov v potrubnej sieti.
Jedná sa o implementáciu metódy distribúcie plynu v potrubnej sieti pre
spoločnosť IPESOFT.

Bližšie informácie získate u doc. RNDr. Štefana Peška.