OZNAM pre študentov 3. Bc. ročníka študijného odboru Počítačové inžinierstvo | Aktualita

OZNAM pre študentov 3. Bc. ročníka študijného odboru Počítačové inžinierstvo

V súvislosti s blížiacim sa termínom registrácie zadaní záverečných prác (31.10.2016) sa uskutoční stretnutie organizované pre študentov študijného odboru Počítačové inžinierstvo. Stretnutie sa uskutoční v stredu 5.10.2016 od 12:00 v RB101 (Laboratórium technických prostriedkov automatického riadenia).

Programom stretnutia sú organizačné pokyny a možnosti výberu tém zadaní záverečných prác.

S pozdravom,
kolektív Katedry technickej kybernetiky


Všeobecné informácie o odovzdávaní záverečných prác sú zverejnené v aktualitách:

http://www.fri.uniza.sk/aktuality/informacia-k-registracii-zadani-dp-a-bp-do-fakultneho-systemu-zaverecne-prace

http://www.fri.uniza.sk/aktuality/postup-odovzdavania-zaverecnych-prac-obhajovany-v-zimnom-termine-januar-2017