Pozvánka na prednášku Amazon Web Servisy a Serverless Architektury spoločnosti Davinci | Aktualita

Pozvánka na prednášku Amazon Web Servisy a Serverless Architektury spoločnosti Davinci

Pozývame Vás na prednášku spoločnosti DAVINCI Software na tému "Amazon Web Servisy a Serverless Architektury". Prednáška sa uskutoční v piatok 11.5.2018 o 12:00 h v AF1A1 (Aule 1) na Žilinskej univerzite v rámci série odborných prednášok z predmetu Vývoj pokročilých aplikácií. Všetci ste vítaní.