Skúšanie z predmetu cudzí jazyk - inžinierske štúdium | Aktualita

Skúšanie z predmetu cudzí jazyk - inžinierske štúdium

Informácia ohľadom prebiehajúceho testovania študentov 2. ročníka inžinierskeho štúdia z cudzích jazykov:

U všetkých informatických odborov prebehne testovanie 21.4.2017 o 10.00 a následne o 11.00 v miestnosti NG 01 (BG2A1 Aula Datalan)

Odbor informačný manažment bude testovaný 28.4.2017 o 9.00 v miestnosti NR 3 (AR1A3)

S pozdravom,

PhDr. Soňa Gallová

koordinátor pre FRI