STRETNUTIE KANDIDÁTA NA FUNKCIU DEKANA S ČLENMI AKADEMICKEJ OBCE | Aktualita

STRETNUTIE KANDIDÁTA NA FUNKCIU DEKANA S ČLENMI AKADEMICKEJ OBCE

Vážení členovia akademickej obce (zamestnanci a študenti  FRI UNIZA)
Volebná komisia FRI UNIZA 2018 Vás pozýva na stretnutie s kandidátom na dekana FRI.
V prípade Vášho záujmu, prosíme neváhajte organizovať stretnutia s kandidátom na svojich pracoviskách resp. internáte.