Voľné miesto - študijný pobyt Erasmus+ | Aktualita

Voľné miesto - študijný pobyt Erasmus+

Záujemcovia o študijný pobyt v rámci programu Erasmu+ sa môžu prihlásiť v Informačnom centre FRI, u fakultnej administrátorky, pani Přikrylovej, resp. u fakultného koordinátora, doc. Mártona v miestnosti RA102.

Na našej fakulte sa uvoľnilo jedno miesto.

Záujemcovia dodajú do 17. októbra tieto doklady:

  1. Akceptačný (pozývací) list - s dátomom začiatku a konca študijného pobytu na zahraničnej inštitúcii
  2. Dokument Learning agreement, časť Before mobility - potvrdenú zahraničnou inštitúciou (podpis a pečiatka koordinátora zahraničnej inštitúcie
Viac informácií na seminári Erasmus+ v stredu 5. októbra o 11:00 h, v Informačnom centre FRI.