Výsledky volieb do študentskej časti AS FRI a AS UNIZA | Aktualita

Výsledky volieb do študentskej časti AS FRI a AS UNIZA

Vážení členovia akademickej obce,

Dovoľujeme si Vám oznámiť výsledky volieb do študentských častí AS FRI a AS UNIZA. Pozrite si výsledky volieb:


Zvolení kandidáti AS FRI.

číslo kandidáta

Meno a priezvisko

počet hlasov

1

Michaela Boteková

192

3

Oľga Chovancová

186

8

Tomáš Rebro

185

2

Matej Holubčík

176

6

Michal Mulík

150

10

Marián Šotek

121

5

Barbora Línek

116

12

Jaroslava Urgasová

111

4

Kristína Jánošíková

105

9

Miroslav Rechtorík

95

13

Terézia Vrabčeková

87

11

Dominika Hriníková

83

7

Aneta Papšová

79


Zvolení kandidáti AS UNIZA.

číslo kandidáta

Meno a priezvisko

počet hlasov

3

Milan Straka

196

1

Patrik Ferenc

188

4

Diana Zraková

143

2

Dušan Lonc

127


Starým členom senátov Ďakujeme za pôsobenie a zastupovanie študentov v senáte.

Novým členom želáme veľa úspechov.


Čísla:

Aktuálne na FRI študuje 1466 študentov.  Platnosť volieb je závislá od naplnenia účasti minimálne 15% oprávnených voličov, tzn. 220 študentov – platných hlasovacích lístkov.

Počet platných hlasovacích lístkov AS FRI: 442 

Počet platných hlasovacích lístkov AS UNIZA: 436

Percentuálne zastúpenie študentov na voľbách AS FRI: 30,15%


Volebná komisia a AS FRI vyslovuje veľkú vďaku všetkým zúčastneným voličom.