Zasadnutie Akademického senátu 11.5.2017 | Aktualita

Zasadnutie Akademického senátu 11.5.2017

Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 11.5.2017 o 15:00 v miestnosti RA101.