Zasadnutie Akademického senátu FRI 22.2.2018 | Aktualita

Zasadnutie Akademického senátu FRI 22.2.2018

Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 22.2.2018 o 14:00 v miestnosti RC009.

Program rokovania:

  1. Voľba kandidáta na dekana Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline na funkčné obdobie od 1.4.2018 do 31.3.2022.
  2. Rôzne.