Zasadnutie Akademického senátu FRI 7.7.2015 | Aktualita

Zasadnutie Akademického senátu FRI 7.7.2015

Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 7.7.2015 o 13:00 v miestnosti A101.