Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské

Školský rok: 2015 / 2016 | 2016 / 2017 | 2017 / 2018

Google Calendar

Školský rok: 2016 / 2017
01.09.2016 Začiatok akademického roka 2016/2017
02.09.2016 Zápis na doktorandské štúdium
15.09.2016 Spracovanie "Individuálneho študijného plánu doktoranda" školiteľmi
15.09.2016 Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške denných doktorandov
25.10.2016 - 26.10.2016

Prezentačné dni externých doktorandov - verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Projekt 2 a Projekt 4

27.10.2016 - 28.10.2016 Prezentačné dni denných doktorandov - verejná rozprava na katedrách v rámci predmtov Projekt 1 a Projekt 5
27.10.2016 - 28.10.2016

Prezentačné dni externých doktorandov - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 5

14.11.2016 - 18.11.2016 Dizertačné skúšky denných doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky denných doktorandov z predmetu "Predmet špecializácie"
23.12.2016 - 05.01.2017 Prázdniny doktorandov
09.01.2017 - 13.01.2017 Prihlásenie sa na štátne skúšky z povinných predmetov doktorandského štúdia
23.01.2017 - 27.01.2017 Štátne skúšky z povinných predmetov k dizertačnej skúške
31.01.2017 Výzva pre školiteľov na vypísanie tém dizertačných prác pre akademický rok 2017/2018
28.03.2017 - 29.03.2017

Prezentačné dni externých doktorandov - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 1

30.03.2017 - 31.03.2017 Prezentačné dni denných doktorandov - verejná rozprava na fakulte v rámci predmtov Projekt 2 a Projekt 4 
31.03.2017 Zverejnenie tém dizertačných prác pre akademický rok 2017/2018
31.03.2017 Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2017/2018
07.04.2017

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške externých doktorandov

21.04.2017 Posledný termín na odovzdanie dizertačných prác na obhajobu
31.05.2017 Posledný termín na odovzdanie prihlášok na doktorandské štúdium pre akademický rok 2017/2018
12.06.2017 - 16.06.2017

Dizertačné skúšky externých doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky externých doktorandov z predmetu "Predmet špecializácie"

22.06.2017 - 23.06.2017 Prijímacie konanie na doktorandské štúdium
17.07.2017 - 11.08.2017 Prázdniny doktorandov
15.08.2017 Posledný termín na odovzdanie "Ročného hodnotenia doktoranda""
15.08.2017 - 31.08.2017 Obhajoby dizertačných prác
28.08.2017 - 28.08.2017

Prázdniny doktorandov

31.08.2017 Ukončenie akademického roka 2016/2017
01.09.2017

Začiatok akademického roka 2017/2018