Späť


Projekt

Aplikácia pre spracovanie údajov z meraní elektrických zariadení

Garant: doc. Ing. Karol Grondžák, PhD.
Učitelia: doc. Ing. Karol Grondžák, PhD.
Počet študentov: 2 - 3

Popis projektu

Študenti prihlásení na projekt

Aktuálni a predošlí študenti na projekte

Súbory