Späť


Projekt

Modelovanie karcinogénnych buniek v toku krvi

Garant: doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD.
Učitelia: doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD., RNDr. Hynek Bachratý, PhD.
Počet študentov: 2 - 6

Popis projektu

Študenti prihlásení na projekt

Aktuálni a predošlí študenti na projekte

Súbory