Späť


Projekt

Vývoj vybraných podsystémov robotickej platformy

Garant: Ing. Peter Šarafín, PhD.
Učitelia: Ing. Samuel Žák
Počet študentov: 2 - 4

Popis projektu

Študenti prihlásení na projekt

Aktuálni a predošlí študenti na projekte

Súbory