Späť


Projekt

Informatické nástroje pre férové rozdeľovanie obmedzených zdrojov vo verejných obslužných systémoch

Garant: prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc.
Učitelia: doc. Ing. Michal Koháni, PhD., doc. Ing. Ľuboš Buzna, PhD.
Počet študentov: 2 - 6

Popis projektu

Študenti prihlásení na projekt

Aktuálni a predošlí študenti na projekte

Súbory