Späť


Projekt

Informatické nástroje na podporu rozhodovania s využitím v krízovom manažmente

Garant: prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc.
Učitelia: doc. Ing. Ľuboš Buzna, PhD., Ing. Michal Žarnay, PhD., doc. Ing. Michal Koháni, PhD.
Počet študentov: 2 - 6

Popis projektu

Študenti prihlásení na projekt

Aktuálni a predošlí študenti na projekte

Súbory