Späť


Projekt

IN.PRO – Interaktívny nástroj na podporu rozhodovania

Garant: prof. RNDr. Jaroslav Janáček CSc.
Učitelia: doc. Ing. Michal Koháni PhD., doc. Ing. Ľuboš Buzna PhD.
Počet študentov: 2 - 6

Popis projektu

Študenti prihlásení na projekt

Aktuálni a predošlí študenti na projekte

Súbory