Späť


Projekt

IN.PRO – Interaktívny nástroj na podporu rozhodovania

Garant: doc. Ing. Ľuboš Buzna, PhD.
Učitelia: Ing. Milan Straka, doc. Ing. Michal Koháni, PhD.
Počet študentov: 2 - 6

Popis projektu

Študenti prihlásení na projekt

Aktuálni a predošlí študenti na projekte

Súbory