Späť


Projekt

Informačný systém dopravného podniku

Garant: doc. RNDr. Stanislav Palúch, CSc.
Učitelia: Ing. Tomáš Majer, PhD.
Počet študentov: 6 - Nedefinované

Popis projektu

Študenti prihlásení na projekt

Aktuálni a predošlí študenti na projekte

Súbory