Späť


Projekt

Nemocničný informačný systém

Garant: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
Učitelia: Ing. Michal Kvet, PhD., Ing. Marek Kvet, PhD.
Počet študentov: 3 - 5

Popis projektu

Študenti prihlásení na projekt

Aktuálni a predošlí študenti na projekte

Súbory