Späť


Projekt

Spracovanie rozsiahlych databáz 2

Garant: prof. Ing. Karol Matiaško PhD.
Učitelia: Ing. Michal Kvet PhD., Ing. Marek Kvet PhD.
Počet študentov: 3 - 5

Popis projektu

Študenti prihlásení na projekt

Aktuálni a predošlí študenti na projekte

Súbory