Späť


Projekt

Intranetové riešenia pre Fakultu riadenia a informatiky

Garant: Ing. Patrik Hrkút, PhD.
Učitelia: Ing. Patrik Hrkút, PhD.
Počet študentov: 3 - 4

Popis projektu

Študenti prihlásení na projekt

Aktuálni a predošlí študenti na projekte

Súbory