Späť


Projekt

ATOS-Analýza a návrh optimalizácie rýchlosti a odozvy ASP.NET aplikácie, návrh a tvorba automatických testov a autouprade-ovacieho systému aplikácie a databázy.

Garant: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
Učitelia:
Počet študentov: 3 - Nedefinované

Popis projektu

Študenti prihlásení na projekt

Aktuálni a predošlí študenti na projekte

Súbory