Späť


Projekt

Digitálna typografia a vizualizácia - elektronická príprava dokumentov

Garant: RNDr. Rudolf Blaško, PhD.
Učitelia: RNDr. Aleš Kozubík, PhD., RNDr. Rudolf Blaško, PhD.
Počet študentov: 2 - 5

Popis projektu

Študenti prihlásení na projekt

Aktuálni a predošlí študenti na projekte

Súbory