Späť


Projekt

Výučbový model terminálu intermodálnej prepravy

Garant: doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
Učitelia:
Počet študentov: 1 - 2

Popis projektu

Študenti prihlásení na projekt

Aktuálni a predošlí študenti na projekte

Súbory