Späť


Projekt

Softvérový systém pre podporu vytvárania, štúdia a používania údajových štruktúr

Garant: Ing. Peter Jankovič, PhD.
Učitelia: doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
Počet študentov: 1 - 3

Popis projektu

Študenti prihlásení na projekt

Aktuálni a predošlí študenti na projekte

Súbory