Späť


Projekt

Analýza algoritmov získavania znalosti v databázach

Garant: prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.
Učitelia: prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.
Počet študentov: 1 - 5

Popis projektu

Študenti prihlásení na projekt

Aktuálni a predošlí študenti na projekte

Súbory