Späť


Projekt

Vybrané inteligentné a štatistické techniky modelovania

Garant: prof. Ing. Dušan Marček, CSc.
Učitelia:
Počet študentov: 5 - Nedefinované

Popis projektu

Študenti prihlásení na projekt

Aktuálni a predošlí študenti na projekte

Súbory