Späť


Projekt

Využitie informačných systémov a tvorba SW pre posúdenie súčasného stavu a predikciu makroekonomickej a regionálnej ekonomickej výkonnosti

Garant: doc. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD.
Učitelia:
Počet študentov: 3 - Nedefinované

Popis projektu

Študenti prihlásení na projekt

Aktuálni a predošlí študenti na projekte

Súbory