Späť


Projekt

Využie informačných technológií pri finančnom plánovaní (Podniková informatika)

Garant: doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD.
Učitelia: doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD.
Počet študentov: 3 - 4

Popis projektu

Študenti prihlásení na projekt

Aktuálni a predošlí študenti na projekte

Súbory