Späť


Projekt

Zisťovanie obsadenosti miestnosti analýzou obrazovej informácie

Garant: Ing. Matúš Jurečka, PhD.
Učitelia:
Počet študentov: 1 - 2

Popis projektu

Študenti prihlásení na projekt

Aktuálni a predošlí študenti na projekte

Súbory