Dizertačné práce

Autor Názov práce Školiteľ Rok obhajoby Št. program Akcie
Predchádzajúci 1 2 3 Ďalší Položky 1 - 20 z 53
Ing. Anna Závodská Znalosti v strategickom marketingu doc. Ing. Josef Vodák, PhD. 2013 3.3.15 Manažment  
Ing. Michal Salaj Aplikácia strategických nástrojov 6-SIGMA v manažmente štíhlych logistických operácií doc. Ing. Jaroslav Král, CSc. 2013 3.3.15 Manažment  
Ing. Monika Kerestešová Model plánovania v manažmente a motivovania ľudského potenciálu v organizácii doc. Ing. Martina Blašková, PhD. 2013 3.3.15 Manažment  
Ing. Veronika Šramová Využitie scenárov v plánovaní podniku prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. 2013 3.3.15 Manažment  
Mgr. Anna Havranová Využitie prístupu BSC vo výkonnostnom manažmente doc. Ing. Josef Vodák, PhD. 2013 3.3.15 Manažment  
Ing. Miroslav Peťo Informačno-komunikačné aspekty logistických operácií a ich význam pre manažérske rozhodovanie o podnikových procesoch doc. Ing. Jaroslav Král, PhD. 2014 3.3.15 Manažment  
Ing. Michal Bízik Znalosti v strategickom rozhodovaní prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. 2014 3.3.15 Manažment  
Mgr. Peter Madzík Tvorba a riadenie vzťahov medzi praxou a vzdelávaním doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. 2014 3.3.15 Manažment  
Ing. Zuzana Fabianová Kvalita verejnej správy - systémy riadenia organizačnej a individuálnej výkonnosti doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. 2016 3.3.15 Manažment  
Ing. Katarína Púčková Uplatnenie prvkov znalostného manažmentu v organizovaní prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. 2017 3.3.15 Manažment  
Ing. Gabriel Koman Rozhodovanie v podniku s podporou Big Data doc. Ing. Milan Kubina, PhD. 2017 3.3.15 Manažment  
Ing. Jana Kundríková Strategické riadenie kooperácie akademických a výskumných subjektov s podnikateľským prostredím doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD. 2017 3.3.15 Manažment  
Ing. Eva Siantová Meranie inovačnej výkonnosti doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. 2017 3.3.15 Manažment  
Ing. Eva Malichová Manažérske rozhodovanie o investovaní v podniku doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD. 2017 3.3.15 Manažment  
Ing. Dušan Nemček Modelovanie vybraných mechanizmov garancie kvality služieb v komunikačných sieťach doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Filip Janovič Modelovanie a optimalizácia výkonnosti paralelných algoritmov Prof. Ing. Ivan Hanuliak, CSc. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Jana Púchyová Správanie sa multiagentových systémov s definovaným cieľom prof. Ing. Juraj Miček, PhD. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Juraj Cenek Priestorové plány liniek v regionálnej hromadnej osobnej doprave doc. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Ľubomír Toman Sofistikované nástroje na podporu rozhodovania v podmienkach neistoty pri návrhu verejných obslužných systémov evakuačného typu prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Ľuboš Takáč Spracovanie dát v rozsiahlych databázach Doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika