Detašované pracovisko Prievidza

Všeobecné informácie

Adresa Bakalárska 2, 971 01 Prievidza
Telefón 046/542 3056, 041/513 1411 (vrátnica)
Telefón vrátnica 041/513 1411
Fax +421-46-542 5255
Web http://www.pd.uniza.sk
Vedúci Ing. Jana Magdolenová PhD.
Kontakt 041/5131400,0905544500
Miestnosť 105
Sekretariát Ing. Monika Peniaková
Telefón 041/5131401,046/5423056

Zamestnanci

doc. Ing. Anna Jacková PhD. 112-DPPD 041/5131422,041/5134409
výučba: finančné účtovníctvo, finančno-ekonomické analýzy, manažérske účtovníctvo, právne aspekty podnikania 1, právne aspekty podnikania 2
výskum: modelovanie produkčných faktorov podniku, optimalizácia finančnej štruktúry podniku

doc. Ing. Ondrej Karpiš PhD. 041/5131415
výučba: logické systémy, číslicové počítače, prepojené vstavané systémy
výskum: bezdrôtové senzorické siete, kompresné snímanie
Ing. Michal Lekýr PhD. A220 041/5131420
Výučba predmetov: Strojovo orientované jazyky, Počítačová grafika, Počítačová grafika 3D
Ing. Monika Peniaková 041/5131401,046/5423056
samostatná odborná referentka