Katedra technickej kybernetiky

Všeobecné informácie

Telefón 041/5134351
Web http://frtk.fri.uniza.sk/
Vedúci doc. Ing. Peter Ševčík PhD.
Kontakt 041/5134350
Miestnosť RB111
Zástupca vedúceho doc. Ing. Ján Kapitulík PhD.
Kontakt 041/5134391
Miestnosť RB159
Sekretariát Mgr. Viera Černeková
Telefón 041/5134351
Miestnosť RB110

Zamestnanci

Ing. Lukáš Čechovič PhD. RB151 041/5134366
výučba: meranie, prvky automatických systémov, konštrukcia a technológia výroby elektronických zariadení
výskum: vstavané systémy, umelá inteligencia
Mgr. Viera Černeková RB110 041/5134351
technická pracovníčka
Ing. Michal Chovanec PhD. RB151 041/5134366
výučba : Mikroprocesory, cvičenia Prvky automatických systémov

výskumná činnosť : reinforcement learning, neurónove siete, deep learning, robotika, umelá inteligencia
Ivana Hodásová RB156 041/5134361
výskumný pracovník
Ing. Michal Hodoň PhD. RB102 041/5134355
výučba: technické prostriedky riadiacich a informačných systémov, globálne navigačné satelitné systémy, inteligentné dopravné systémy, WSN, IoT
Ing. Martin Húdik PhD. RB153 041/5134358
výučba: technické prostriedky riadiacich a informačných systémov, vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia
výskum: bezdrôtové senzorové siete, IoT, distribuované systémy
Ing. Adam Jaroš PhD. RB155 041/5134390
výučba: číslicové riadenie, číslicové počítače, logické systémy
výskum: adaptívne systémy číslicového riadenia, teória, priemyselnej regulácie, IoT, logické systémy, simulácia, vývoj moderných webových aplikácii, dizajn a vývoj software
Ing. Matúš Jurečka PhD. RB152 041/5134357
výučba: číslicové spracovanie signálov, počítačové rozpoznávanie reči, vybrané metódy kompresie signálov\\
výskum: neurónové siete, rozpoznávanie reči
Ing. Jozef Juríček PhD. RB160 041/5134365
výučba: teória automatického riadenia 1, teória automatického riadena 2, úvod do teórie diskrétnych systémov
výskum: algoritmy a metódy návrhu automatických riadiacich systémov, teória diskrétnych systémov, číslicové spracovanie signálov
doc. Ing. Ján Kapitulík PhD. RB159 041/5134391
výučba: vstavané systémy, počítačové inžinierstvo, číslicové spracovanie signálov, projekty
výskum: informačné a riadiace systémy, bezpečnosť vstavaných systémov, inteligentné dopravné systémy, spracovanie signálov v reálnom čase, akustika
doc. Ing. Ondrej Karpiš PhD. 041/5131415
výučba: logické systémy, číslicové počítače, prepojené vstavané systémy
výskum: bezdrôtové senzorické siete, kompresné snímanie
prof. Ing. Juraj Miček PhD. RB106 041/5134350
výučba: prvky automatických systémov, mikropočítače a ich aplikácie, technické prostriedky riadiacich a informačných systémov, číslicové spracovanie signálov I
výskum: číslicové spracovanie signálov - tvarovanie šumu
Ing. Jana Milanová PhD. RB153 041/5134358
výučba: číslicové počítače
výskum: bezdrôtové senzorové siete, multiagentové systémy
Ing. Veronika Olešnaníková PhD. RB154 041/5134359
Ing. Peter Šarafín PhD. RB154 041/5134359
doc. Ing. Peter Ševčík PhD. RB111 041/5134350
výučba: elektrotechnika, číslicové systémy, návrh zákazníckych integrovaných obvodov, aplikácie mikroprocesorov implementovaných do FPGA obvodov
výskum: číslicové spracovanie signálov, implementácia číslicových systémov do FPGA obvodov, vstavané systémy
Ing. Róbert Žalman PhD. RB154 041/5134359

Doktorandi

Ing. Michal Kochláň
výučba: elektrotechnika, solar team slovakia výskum: bezdrôtové senzorové siete, robotika
Ing. Martin Revák RB56
výučba: číslicové spracovanie signálov 2 výskum: bezpečnosť vstavaných systémov, paralelné systémy
Ing. Samuel Žák RB56
výskum: bezdrôtové senzorické siete, systémy zberu energie z prostredia,

Popis činnosti

Katedra zabezpečuje výučbu v oblastiach analýzy, modelovania, simulácie a metodiky návrhu technického a programového zabezpečenia riadiacich a informačných systémov. Vedecká činnosť katedry je orientovaná do oblasti vývoja nových riadiacich algoritmov, projektovania prvkov a parametrov počítačových sietí, vývoja metód algoritmov a technických prostriedkov číslicového spracovania signálov, analýzy dynamických vlastností dopravných procesov a prostriedkov pri pohybe medzi uzlami a modelovania dynamiky človeka pri riadení technických systémov.