Konferencie

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu Transcom 2017: International scientific conference on sustainable, modern and safe transport

Konferencia sa koná od 31. mája do 2. júna 2017, vo Vysokých Tatrách v hoteli Bellevue.

Viac info - adresa konferencie


Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu Information and Digital Technologies 2017.

Konferencia sa koná od 5. do 7. júla 2016 na Fakulte riadenia a informatiky.

Konferencia je organizovaná v spolupráci s IEEE Czechoslovakia Section Computer Society Chapter. Akceptované príspevky budú publikované v IEEE Xplore. Viac informácií - stránky konferencie.


Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu Intelligent Transport Systems: From research and development to the market uptake

Konferencia sa koná od 29. do 30. novembra 2017, v Helsinkách. Konferencia je organizovaná v rámci projektu ERAdiate, v spolupráci s European Alliance for Innovation. Akceptované príspevky budú publikované vo vydavateľstve Springer.

Viac info - adresa konferencie