Ponuka letných škôl a stáží v zahraničí

Ponuka štipendií na CERN (European Organization for Nuclear Research)

platená stáž s trvaním 4 až 12 mesiacov - technical student programme, administrative student programme

viac informácií - dokument 

Termín prihlasovania - do 16. októbra 2017


Stáž na univerzite Mykolas Romeris University v Litve - na referáte pre medzinárodné mobility a študentov

Termín prihlasovania - do 30. novembra 2017

viac informácií - dokument