Prijímacie konanie

Oznam o prijímacom konaní na doktorandské štúdium a témy dizertačných prác budú zverejnené dňa 31. marca 2017.


Elektronickú prihlášku nájdete na stránke: https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky