Prijímacie konanie

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2018/2019 budú zverejnené 31. 3. 2018.


Elektronickú prihlášku nájdete na stránke: https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky