Prípravné kurzy

Informácie o prípravnom kurze z matematiky nájdete na http://frcatel.fri.utc.sk/priprav.html