Program IT Pro 2017/18

 • Študijný pobyt začína na konci augusta 2017
 • Podmienky pre získane bakalárskeho titulu vo Fínsku:
  • Minimálny počet kreditov získaných v zimnom semestri - 15 ECTS
  • Povinnosti v letnom semestri - 30 ECTS za stáž vo firme, 15 ECTS za bakalársku prácu
  • Minimálne 180 ECTS získaných predchádzajúcim štúdiom v študijnom programe zameranom na IKT
 • Študent bude v dennom štúdiu od septembra do konca decembra 2017
 • Stáž vo firme a bakalársku prácu treba realizovať najneskôr do mája 2018
 • Partnerská univerzita JAMK Jyväskylä negarantuje miesto vo firme pre stáž, zodpovedný je sám študent
 • Info na stránke www.jamk.fi/itpro
 • Prihlasovanie cez internetovú stránku
 • Prihlasovanie na IT Pro - od 15. marca do 15. apríla 2017
 • Rozhovory s uchádzačmi sa budú konať v máji, pravdepodobne v 19. kalendárnom týždni
 • Rozhodnutie o akceptácii študenta bude zaslané do 26. mája 2017
 • Akceptovaní študenti musia oznámiť, že pridelenie účasti v programe IT Pro naozaj prijímajú