2. ročník celouniverzitného prieskumu

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení študenti,

Rada kvality UNIZA v spolupráci s fakultami a celouniverzitnými súčasťami Vás pozýva zapojiť sa do 2. ročníka prieskumu spokojnosti akademickej obce Žilinskej univerzity v Žiline. Vnútorný systém zabezpečovania kvality bol zavedený na UNIZA, jej fakultách a celouniverzitných súčastiach v roku 2013. Prvý ročník prieskumu v roku 2014 umožnil spoznať východiskovú úroveň vnímania niektorých atribútov, na ktoré sa systém kvality zameriava. Druhý ročník už overí funkčnosť nášho systému. Prieskum bude prebiehať od 30.11. do 14.12.2015 a je anonymný. Vopred Vám ďakujeme za ochotu zapojiť sa do prieskumu. Výsledky prieskumu budú zverejnené na intranete Žilinskej univerzity v januári 2016. Link na dotazník prieskumu http://vsk.uniza.sk/index.php/929944/lang-sk.

vedenie Žilinskej univerzity v Žiline


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI