3D tlač vo výučbe biomedicínskej informatiky

V septembri 2019 bol na Fakulte riadenia a informatiky otvorený študijný program biomedicínska informatika, ktorého absolventi by sa mali uplatniť primárne v oblastiach návrhu a implementácie informačných systémov pre zdravotnícke zariadenia a strojovej analýzy medicínskych a biomedicínskych údajov. Súčasťou tohto unikátneho študijného programu je aj medicínsko-informatický predmet základy teoretickej medicíny. Absolvovaním tohto predmetu sa študenti oboznámia s tvorbou výrazov a slovných spojení používaných v lekárskej terminológii, nadobudnú základné poznatky o anatómii ľudského organizmu a v rámci praktických cvičení sa oboznámia so základmi trojrozmerného (3D) modelovania, jeho využitím v medicínskej praxi a s tvorbou animácií v prostredí Blender.

Typické využitie trojrozmerného modelovania pre medicínske účely predstavuje tvorba modelov pre medicínske simulátory založené na virtuálnej alebo rozšírenej realite. Okrem takéhoto využitia sa veľmi populárnou a užitočnou stáva aj kombinácia trojrozmerného modelovania s 3D tlačou za účelom tvorby protéz a implantátov, plánovania a prípravy zložitého chirurgického zákroku, tvorby výučbových pomôcok alebo umelých orgánov formou tzv. biotlače. Možnosť tvorby vlastných výučbových pomôcok motivovala učiteľov predmetu základy teoretickej medicíny uchádzať sa o grant z Nadácie Tatra banky s cieľom zakúpiť 3D tlačiareň a použiť ju na tlač modelov vybraných orgánov ľudského tela. Tento grant sa podarilo získať a s jeho pomocou bola zakúpená v roku 2020 3D tlačiareň využívajúca technológiu stereolitografie, ktorá umožňuje vytvárať veľmi detailné výtlačky (výška jednej vrstvy na úrovni 0.025 – 0.1 mm a rozlíšenie v osiach x a y na úrovni 47 um).

V priebehu roku 2021 sa venovali vyučujúci predmetu základy teoretickej medicíny ako aj ďalší zamestnanci Katedry informatiky tvorbe a úprave 3D modelov vybraných orgánov ľudského tela pre potreby 3D tlače. Tieto boli následne vytlačené na zakúpenej 3D tlačiarni a dočistené v dokončovacej stanici obstaranej spolu s 3D tlačiarňou. Aj keď v dôsledku aktuálnej pandemickej situácie nemôže prebiehať výučba tohto predmetu v prezenčnej forme, dúfame že v nasledujúcich rokoch budú vytlačené modely orgánov ľudského tela predstavovať názorné učebné pomôcky, ktoré budú môcť študenti využívať pri zoznamovaní sa so základmi anatómie ľudského tela.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI