Aktualizácia akademického kalendára a pokynov pre končiacich študentov

Na základe zverejneného Príkazu rektora č. 7/2020 bol aktualizovaný akademický kalendár bakalárskeho a inžinierskeho štúdia akademického roka 2019/2020. Taktiež boli aktualizované informácie pre končiacich študentov.

Žiadame končiacich študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, aby si pozorne prečítali a riadili sa aktualizovaným akademickým kalendárom a postupovali podľa zverejnených informácií/pokynov pre úspešné odovzdanie záverečných prác a uzatvorenie ročníka.

Ďalšie informácie budeme priebežne zverejňovať. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať študijný referát (studref@fri.uniza.sk) alebo prodekana pre vzdelávanie (viliam.lendel@fri.uniza.sk).


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI